genel

Intranet Nedir?

July 24 2020

Sadece belirli bir kurum/kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan TCP/IP tabanlı bir ağdır. Kurumlara özel oluşturulan bir web sitesi ağı olan intranet, kurumlarda haberleşmeyi ve iç iletişimi sağlamada kullanılır. Kurum içi intranet sistemiyle kurum çalışanları kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleriyle elektronik ortamda kurumsal bilgilere ulaşabilmektedirler. Bu yöntemle intranet büyük ölçüde harcamaları düşürür ve şirkete katkı sağlar.

Intranet'in kullanıldığı bazı uygulama alanları şöyle;

1. Kurumsal veriler ve sunumlar,

2. Adres ve telefon rehberi,

3. Pazarlama, dağıtım ve pazar bilgileri,

4. Eğitim malzemesi önerileri,

5. Yazılım ve donanım bilgileri,

6. Tartışma forumları,

7. İnsan kaynakları yönetim sistemleri,

8. Çalışma grupları,

9. Üretim bilgi yönetim sistemleri,

10. Yeni belgeleme sistemlerinin oluşturulması,

11. Servis ve destek,

12. Kurum içi telekonferans.

Intranet; şirketinizin veya markanızın daha kurumsal, çalışanlarınızın ise daha verimli olmasını ve işinizin organize ve profesyonel bir şekilde yürümesine katkı sağlar.

Günümüzde bir çok firma bu etkili bilgi sunum ve dağıtım altyapısını benimsemiş ve kullanmaktadır. Küresel erişim imkanları, düşük maliyet olanaklarından dolayı Intranet'i güçlü kılmıştır. Türkiye'deki en büyük Intranet ağı olan "POLNET" Emniyet Genel Müdürlüğüne aittir.